ÖZGÜN VE KÖKLERİNE BAĞLI ÇAĞDAŞ MÜZİK “JUTHOOR”

AUTHENTIC AND ROOTED CONTEMPORARY MUSIC: “JUTHOOR”

Arapçada “Kökler” anlamına gelen Juthoor, Ürdünlü ud sanatçısı Abdul-Wahab Kayyali’nın ilk solo albümü. Ermenistan’dan Yunanistan’a uzanan; Irak, Büyük Suriye, Mısır ve Türkiye’yi de kapsayan geniş Ortadoğu coğrafyasından ilham alarak bu coğrafyanın enstrümantal müzik mirasını canlandırmayı ve onu çağdaş müzik anlayışı içinde geliştirmeyi amaçlıyor. Bu çabanın ürünü olan albüm, açıkça “Şamî” ya da Levanten bir yorumla harmanlanan orijinal beste ve aranjmanlardan oluşuyor ve Ürdün’e has müzikal yetenekleri sergiliyor. 

Kayyali çıkış albümünü şöyle anlatıyor: “Bu albüm özgün ve köklerine bağlı çağdaş müzik üretmek için girişilen kolektif bir çabanın ürünü. Benim çok sesliliği ve harmoniyi makam müziğiyle birleştirmek için mütevazı bir çabam. Bu albümle Ürdünlü müzisyenleri ve müzikleri dünyaya tanıtmayı umuyorum.” Kayyali Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır ve Irak’ın musikî geleneklerinin dünyada daha iyi tanınmasına rağmen Ürdün’ün yeni yeni müzik üretiminin merkez üssü haline gelmekte olduğunu ve Ürdün’de bir tür müzikal rönesansın yaşanmasının hem mümkün hem de muhtemel olduğunu belirtiyor. “Bu albüm Ürdün’ün yeni kuşak müzisyenlerini ve onların deneyimlerini temsil etmekle kalmayıp ülkenin gelişmekte olan müzikal kimliğini de dinleyicilere sunuyor” diyor. 

Kayyali ud eğitimine 1989’da, Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan Millî Müzik Konservatuarı’nda Sakher Hatter’in öğrencisi olarak başladı. Amman’da yaşarken Iraklı ud virtüözü Munir Bashir’in de öğrencisi oldu. Gerek solist gerekse çeşitli müzik topluluklarının üyesi olarak Arap ülkelerinde, Ortadoğu’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çok sayıda müzik festivallerine, konserlere ve yarışmalara katıldı.