Sedef • Niko Andrikos

Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır.

KALAN’dan SEDEF adıyla çıkmış albümde bulunan eserler, son üç sene içinde Midilli doğumlu ve İstanbul’ da eğitim almış Dr. Niko Andrikos tarafından bestelenmiş olup besteler biçim – üslup ve tavır olarak Osmanlı Müziğine ait Şarkı, Kanto, Gazel gibi sözlü ve Saz Semaisi, Taksim gibi enstrümental formlarda yapılmıştır. Şarkıların Türkçe güfteleri olanlar Asya Arslantaş ve Fulya Özlem’ e, Rumca olanlar ise Teodora Vuça’ ya aittir. Bu çalışma, 2014’te Motivasyon adıyla çıkmış ve yine Saz semaisi, Zeybek ve Oyun havaları tarzında bestelerin bulunduğu ilk albümümünün devamı niteliğindedir.

Şarkıların Türkçe güfteleri olanlar Asya Arslantaş ve Fulya Özlem’ e, Rumca olanlar ise Teodora Vuça’ ya aittir.

Albümünün önsözünde Osmanlı Mûsîkısi hakkında Niko Andrikos “Gerek müzisyen gerekse müzikolog olarak makamsal Osmanlı Müziğinin çağdaş dönemimizde de canlılığını sürdürdüğüne inanıyorum. Bu canlılık, sadece eski eserlerin icrasıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda bu zengin kadim kültürden esinlenerek yeni eserlerin yaratılmasıyla da devam etmektedir. Bu açıdan Osmanlı Müziğine sadece geçmişe ait tarihi bir müzik türü olarak değil, aynı zamanda gelecek için de güçlü bir ifade biçimi olarak yaklaşıyorum. Bu nedenle, Osmanlı Müziğinin geleceği için “besteleme” konusunun çok önemli bir yer teşkil ettiğini düşünüyorum” diye belirtti.
Önceki albümde olduğu gibi SEDEFe de meşhur olan TRT kemençe sanatçısı Derya Türkan’ ın önemli katkısı olmuştur. Ayrıca Türkiye’ den kanuni Serkan Mesut Halili ve Yunanistan’ dan kemanda ala turka tavrının en karakteristik temsilcisi Yorgo Psaltis te albüme katılmaktadır. Niko Andrikos ise eserlerinin icrasında lavta, tanbur ve sesiyle bulunmaktadır.

Niko Andrikos bu çalışmanın gelecekte müzik alanında yaratıcı çalışmalara da vesile olmasını umut etmektedir.

Dr. Nikos Andrikos 1982 yılında Midilli’de doğdu. 2004-2007 yılları arasında İstanbul’da yaşadı
ve Mehmet Erenler (bağlama), Yücel Paşmakçı (Türk Halk Müziği tavırları-derleme metotları),
Şahin Gültekin (Şan-Repertuvar) gibi eski kuşak TRT sanatçılarından eğitim aldı. O dönemde
İstanbul Rum Patrikhanesi’nde mugannî olarak çalıştı ve müzikoloji alanında çeşitli araştırmalar yaptı. 2010 yılında İonio Üniversitesi Müzikoloji Bölümünde ’19. asırda İzmir’de Kilise Musîkısi’ adıyla tezini sunup doktora derecesini aldı.
2009-2011 yıllarında Arta Epirus Teknik Üniversitesinde Halk ve Geleneksel Müziği Fakültesinde Doçent olarak çalışıp bağlama, Kilise Müziği ve Makam Nazariyatı öğretti. Bilimsel dergilerde Doğu Müziğine ait olan makamsal –hem sanat hem de halk- sistemlerdeki Nazariyat hakkında hazırladığı makaleleri yayımlandı. 2011’de Midilli adasında Doğu Müziği Eğitim Merkezini (KESAM) kurdu. Bugün hala araştırma, performans ve eğitim alanında değişik faaliyetler gösteren merkezi yönetmeye devam etmektedir. KESAM Yunanistan’ın her yerinden, İspanya, Fransa, Türkiye, Hollanda, Kıbrıs, İsrail ve İtalya’dan gelen öğrencilere, araştırmacılara, müzisyenlere, Doğu müziği ile ilgilenen ve eğitim almak isteyenlere eğitim vermektedir. KESAM Avrupa Birliği destekli proje ve araştırma programlarını sürdürüp aynı zamanda Osmanlı Musîki orkestrasıyla konserler vermekte ve kayıtlar da yapmaktadır.

Nikos Andrikos yurtiçi ve yurtdışında birçok ülkede (Almanya, Portekiz, İngiltere, İtalya, İsrail, Bulgaristan, Türkiye, Fransa) bulunup konserler verdi ve Derya Türkan, Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan ve Bican Chemirani ile ortak çalışmalar yaptı. 2012’de Saz Semaîsi, Oyun havaları ve Zeybek gibi formlarda kendi bestelediği eserlerden oluşan MOTİVASYON adında ilk albümünü çıkardı.
2017’de Arta Teknik Üniversitesine ait olan Halk ve Geleneksel Müziği Fakültesine kadrolu doçent olarak seçildi.

Bir Yorum Yazın