Dilhayat Kalfa Eserleri • Lale Kadınlar Topluluğu

Dilhayat Kalfa Eserleri • Lale Kadınlar Topluluğu

Apple Music & iTunes Store ↗

6 Ekim 2017

  1. Sâba Beste – Yek-be-yek Gerçi Merâm-i Dili Takrîr Etdim
  2. Mâhur Beste – Tâ-be-key Sînemde câ Etmek Cefâ vü Kîneye
  3. Rast Beste – Nev-hırâmım Sana Meyl Eyledi Can Bir Dil İki
  4. Eviç Beste – Çok mu Figanım Ol Gül-i Zibâ-hırâm İçün
  5. Evcârâ Peşrev
  6. Evcârâ Saz Semaîsi
  7. Hüseyni Saz Semaîsi
  8. Sipihr Peşrev

Bir Yorum Yazın